Noregs fiskeriavtalar for 2020 og fisket etter avtalane i 2018 og 2019

Meld. St. 13 (2019-2020)

Status: Meldingen er til behandling i komiteen.

Melding fra Nærings- og fiskeridepartementet Saken er til behandling i næringskomiteen

Saksgang