Noregs fiskeriavtalar for 2020 og fisket etter avtalane i 2018 og 2019

Meld. St. 13 (2019-2020), Innst. 299 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Nærings- og fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 19.05.2020 Innst. 299 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en stortingsmelding fra regjeringen om Norges fiskeriavtaler for 2020 og fisket etter avtalene i 2018 og 2019. Meldingen ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.05.2020

   Debattert i Stortinget 26.05.2020
   Votert i Stortinget 28.05.2020