Endringer i alkoholloven (justering av Vinmonopolets åpningstider mv.)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 26.05.2020 Innst. 315 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i alkoholloven som innebærer at rammene for Vinmonopolets åpningstider på lørdager og dager før helligdager (unntatt Kristi Himmelfartsdag) endres. I dag kan Vinmonopolets butikker ha lørdagsåpent fra kl. 08.30 til kl. 15.00. Dette er nå endret til fra kl. 10.00 til kl. 16.00. Det er også vedtatt et begrenset unntak fra hovedregelen om at det ikke kan gis både salgs- og skjenkebevilling i samme lokale. Det er dermed åpnet for at det i tilknytning til lokaler der det foregår tilvirkning av alkohol, kan gis bevilling for salg av egenprodusert drikk i samme lokale. Det er et vilkår at unntaket skal gjelde for mindre lokaler, der det ikke er praktisk mulig med separate lokaler for hhv tilvirkning og salg,

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.05.2020

   Behandlet andre gang i Stortinget 08.06.2020