Forslag fra RV: "Det henstilles til Regjeringa å yte økonomisk bistand over bistandsbudsjettet til kurdiske organisasjoner og institusjoner i 1997, herunder Med-TV, Den kurdiske nasjonale frigjøringsfronten (ERNK) og Det kurdiske eksilparlamentet."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet