Forslag fra Sp, SV og KrF: "Det henstilles til Regjeringen å komme tilbake til Stortinget med forslag til en plan for opptrapping av norsk bistand til 1 pst. av BNI."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet