Endringar i statsbudsjettet 2020 under Justis- og beredskapsdepartementet

Prop. 43 S (2020-2021), unntatt kap. 480, 490, 491 og 3490 samt romertall II kap. 490, Innst. 156 S (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 10.12.2020 Innst. 156 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om endringer i statsbudsjettet 2020 under Justis- og beredskapsdepartementet. Stortinget har enstemmig gitt sin tilslutning til forslaget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.12.2020

   Debattert i Stortinget 18.12.2020
   Votert i Stortinget 18.12.2020