Representantforslag om rettferdig fordeling av vaksiner, legemidler og annen teknologi i kampen mot covid-19

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Audun Lysbakken, Arne Nævra, Erlend Wiborg, Lars Haltbrekken, Petter Eide, Tor André Johnsen, Torgeir Knag Fylkesnes Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 09.12.2020 Innst. 158 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet representantforslag 8:69 S (2020-2021) fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Nicholas Wilkinson, Torgeir Knag Fylkesnes, Kari Elisabeth Kaski, Lars Haltbrekken, Arne Nævra og Petter Eide om rettferdig fordeling av vaksiner, legemidler og annen teknologi i kampen mot covid-19. Forslaget fikk ikke flertall.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.2020

   Debattert i Stortinget 16.12.2020
   Votert i Stortinget 16.12.2020