Representantforslag om å styrke og forbedre vergemålsordningen

Dokument 8:77 S (2020-2021)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Kari Kjønaas Kjos, Per-Willy Amundsen Saken er til behandling i justiskomiteen Forslag fra (FrP)

Saksgang