Endringer i arbeidsmiljøloven (lovens anvendelse for yrkesdykking og losing)

Prop. 68 L (2020-2021)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.

Lovforslag fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er til behandling i arbeids- og sosialkomiteen

Saksgang