Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringer i arbeidsmiljøloven (lovens anvendelse for yrkesdykking og losing)

Prop. 68 L (2020-2021), Innst. 282 L (2020-2021), Lovvedtak 83 (2020-2021)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og sosialdepartementetSaken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteenInnstilling avgitt 09.03.2021Innst. 282 L (2020-2021)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i arbeidsmiljølovens virkeområde som nå angir utrykkelig at yrkesdykking og losvirksomhet skal være omfattet av arbeidsmiljøloven. Når det gjelder dykking fra skip, vil dette innebære samme løsning som har vært gjeldende siden 1993 for petroleumsvirksomheten, arbeidsmiljøloven gjelder for dykkerne (der med Petroleumstilsynet som arbeidsmiljømyndighet), mens sjøfartslovgivningen (med Sjøfartsdirektoratet som tilsynsetat) regulerer skipet og mannskapet for øvrig. Kamskjelldykking og lignende fangstvirksomhet som foregår ved dykking er nå også underlagt arbeidsmiljølovens regler. Tre anmodningsvedtak ble vedtatt som bl.a gikk på : Arbeidstilsynets oppfølging av lovendringen, Dialog med partene i arbeidslivet for å evaluere virkningene av endringen. Vurdere innføring av en forskrift med krav til arbeids- og hviletid for selvstendige næringsdrivende og oppdragstakere som driver yrkesdykking fra skip i virksomhet.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 09.03.2021

  Behandlet andre gang i Stortinget 08.04.2021