Perspektivmeldingen 2021

Meld. St. 14 (2020-2021), Innst. 388 S (2020-2021)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 04.05.2021 Innst. 388 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet perspektivmeldingen for 2021. Dette er en melding som legges frem hvert 4. år og som omhandler de økonomiske utsiktene utfra et langsiktig perspektiv. Meldingen ble enstemmig vedtatt vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.05.2021

   Debattert i Stortinget 10.05.2021
   Votert i Stortinget 11.05.2021