Representantforslag om at rusavhengige ikke skal straffeforfølges

Dokument 8:111 S (2020-2021)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Jan Bøhler, Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen, Trygve Slagsvold Vedum Saken er til behandling i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp)

Saksgang