Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og straffeloven m.m. (rusreform - opphevelse av straffansvar m.m.)

Prop. 92 L (2020-2021), Innst. 612 L (2020-2021), Lovvedtak 148 (2020-2021)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet lovsaken. Lovbeslutningene er sendt til statsråd for sanksjonering. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementetSaken er behandlet i helse- og omsorgskomiteenUtkast til innstilling er forelagt for justiskomiteen til uttalelseInnstilling avgitt 27.05.2021Innst. 612 L (2020-2021)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Regjeringens forslag om å oppheve straffansvaret for bruk av narkotika og erverv og innehav av en mindre mengde narkotika til egen bruk, fikk ikke flertall. Det ble vedtatt at kommunene skal ha en rådgivende enhet for russaker, som skal møte personer når dette er satt som vilkår for bestemt strafferettslig reaksjon. Det er vedtatt at regjeringen skal: Foreslå lovendringer slik at fengsel ikke lenger blir straffereaksjon ved bruk og besittelse av narkotika til eget bruk. Sørge for at politiet ikke straffeforfølger rusbruk hos personer som yter assistanse eller tilkaller nødetatene i akutte situasjoner. Opplysninger i reaksjonsregisteret om strafferettslige reaksjoner for bruk og besittelse av narkotika til eget bruk skal sperres etter tre år. Sørge for at samfunnets reaksjoner ved problematisk bruk av rusmidler er forholdsmessige, og gjennomgå praksis med tap av førerrett i tilfeller der man ikke ser sammenheng mellom bruk av rusmidler og føring av motorvogn.

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 27.05.2021

  Behandlet andre gang i Stortinget 07.06.2021