Særskilt melding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåknings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) til Stortinget om graderte opplysninger

Dokument 7:2 (2020-2021), Innst. 499 S (2020-2021)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Utvalg og kommisjoner Saken er behandlet i den særskilte komité for å behandle særskilt melding fra eos-utvalget (dokument 7:2 (2020-2021)) Innstilling avgitt 26.05.2021 Innst. 499 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Dokument 7:2 (2020–2021) om graderte opplysninger i Frode Berg-saken fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåknings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) og fattet følgende vedtak: «Stortinget anerkjenner EOS-utvalgets grundige arbeid og støtter utvalgets konklusjoner og anbefalinger.»

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.05.2021

   Debattert i Stortinget 31.05.2021
   Votert i Stortinget 31.05.2021