Endringer i pensjonslovgivningen mv. (pensjon fra første krone og dag, garanterte pensjonsprodukter

Prop. 223 L (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er til behandling i finanskomiteen

Saksgang