Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringer i pensjonslovgivningen mv. (pensjon fra første krone og dag, garanterte pensjonsprodukter

Prop. 223 L (2020-2021), Innst. 51 L (2021-2022), Lovvedtak 22 (2021-2022), Lovanmerkning 1 (2021-2022)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra FinansdepartementetSaken er behandlet i finanskomiteenInnstilling avgitt 07.12.2021Innst. 51 L (2021-2022)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet endringer i pensjonslovgivningen mv. om pensjon fra første krone og dag, garanterte pensjonsprodukter. Endringer i foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven, OTP-loven, tjenstepensjonsloven og forsikringsvirksomhetsloven § 3-19 annet ledd tredje punktum ble vedtatt enstemmig. Øvrige endringer i forsikringsvirksomhetsloven ble vedtatt med stemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt og Miljøpartiet De Grønne.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

  Andre behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 07.12.2021

  Behandlet andre gang i Stortinget 17.12.2021