Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. januar til 30. juni 2021

Status: Saken er behandlet i komiteen og innstilling er avgitt. Avventer behandling i Stortinget.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 18.01.2022 Innst. 108 S (2021-2022)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 18.01.2022

      Foreløpig dato for behandling i Stortinget: 01.02.2022