Gave fra Stortinget og Regjeringen i forbindelse med DD.MM. Kongens og Dronningens 60-års fødselsdager i 1997

Innst. S. nr. 119 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 18.02.1997 Innst. S. nr. 119 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.02.1997

   Behandlet i Stortinget: 21.02.1997