Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Prioriterte endringer, status og tiltak i forsvarssektoren

Meld. St. 10 (2021-2022), Innst. 392 S (2021-2022)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra ForsvarsdepartementetSaken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteenInnstilling avgitt 24.05.2022Innst. 392 S (2021-2022)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet stortingsmeldingen om prioritererte endringer, status og tiltak i forsvarssektoren, Meld. St. 10 (2021-2022). Meldingen bygger på den gjeldene langtidsplanen for forsvarssektoren og anbefaler nye tiltak og omprioriteringer på kort sikt og i arbeidet frem mot en kommende helhetlig ny langtidsplan. Stortinget vedtok at meldingen vedlegges protokollen.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 24.05.2022

  Debattert i Stortinget 10.06.2022
  Votert i Stortinget 10.06.2022