Namdalseid kommune sender skriv datert 7. februar 1997 med uttalelse fra formannskapet om Skattedirektoratets innstilling vedrørende forslag om at studentene må melde flytting til kommunene hvor de studerer

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.