Forslag fra stortingsrepresentantene Per-Kristian Foss og Erna Solberg om ikke å innføre fordelsbeskatning for datautstyr arbeidsgiver stiller til disposisjon for ansatte til arbeid hjemme og om å fremlegge for Stortinget en prinsipiell drøftelse av bruken av fordelsbeskatning av ikke-økonomiske ytelser fra arbeidsgiver til arbeidstaker

Dokument nr. 8:49 (1996-97), Innst. S. nr. 158 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erna Solberg, Per-Kristian Foss Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 17.04.1997 Innst. S. nr. 158 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.04.1997

   Behandlet i Stortinget: 22.04.1997