Statsministerens redegjørelse i tilknytning til meldingen av 5. desember 1996 fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Redegjørelse fra statsministeren

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet