Framlegg frå stortingsrepresentant Børre Rønningen om å be Regjeringa snarast å legge fram ei sak om tiltaksgarantien og dagpengar for langtidsledige som har gått ut dagpengeperioden pr. 1. januar 1997

Dokument nr. 8:53 (1996-97), Innst. S. nr. 226 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Børre Rønningen Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 29.05.1997 Innst. S. nr. 226 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.1997

   Behandlet i Stortinget: 06.06.1997