Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (opphevelse av minstegrensen for rett til medlemskap)

Prop. 120 L (2022-2023), Innst. 37 L (2023-2024), Lovvedtak 1 (2023-2024)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementetSaken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteenInnstilling avgitt 31.10.2023Innst. 37 L (2023-2024)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (opphevelse av minstegrensen for rett til medlemskap). I dag er minstegrensen for rett til medlemskap i Statens pensjonskasse, apotekordningen og sykepleierordningen at arbeidstiden utgjør 20 pst. eller mer av full stilling. Det ble vedtatt at denne minstegrensen oppheves. Stortinget ba også regjeringen lette til rette for at pensjonerte sykepleiere har gode insentiver for å jobbe i mindre stillinger i det offentlige, herunder vurdere unntak for innmelding i pensjonsordningen for sykepleiere. Stortinget ba videre regjeringen utrede om offentlige godkjente sykepleiere ansatt i bemanningsforetak og som leier ut til institusjoner uten sykepleierpensjonsloven, også bør være medlemmer i pensjonsordningen for sykepleiere.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 31.10.2023

  Behandlet andre gang i Stortinget 14.11.2023