Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

En motstandsdyktig helseberedskap - Fra pandemi til krig i Europa

Meld. St. 5 (2023-2024), Innst. 220 S (2023-2024)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Helse- og omsorgsdepartementetSaken er behandlet i helse- og omsorgskomiteenInnstilling avgitt 05.03.2024Innst. 220 S (2023-2024)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet en melding fra regjeringen om helseberedskap. Det er første gang en slik melding er lagt fram. Formålet med meldingen er å verne liv og helse ved å sikre en motstandsdyktig helseberedskap. Forebygging og beredskap skal gis høyere prioritet i helse- og omsorgssektoren. Gjennomføringen av anbefalingene i meldingen skal i hovedsak gjøres innenfor de gjeldende budsjettrammene. Stortinget vedtok å be regjeringen styrke og utvide det nordiske samarbeidet om produksjon og lagring av legemidler og smittevernutstyr i Norden. Stortinget vedtok videre å be regjeringen sikre at frivillighetens rolle i helseberedskapen styrkes, og at de frivillige organisasjonene integreres i planverk og øvelser.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 05.03.2024

  Debattert i Stortinget 04.04.2024
  Votert i Stortinget 04.04.2024