Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 2/96 av 26. januar 1996 om endring av EØS-avtalen vedlegg IX (Finansielle tjenester)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet, (Handelsavd.) Saken er behandlet i finanskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for justiskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 28.11.1996 Innst. S. nr. 48 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.11.1996

   Behandlet i Stortinget: 03.12.1996