Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Utbetaling av nye løningar for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2024 m.m.

Prop. 108 S (2023-2024), Innst. 442 S (2023-2024)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Digitaliserings- og forvaltningsdepartementetSaken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteenInnstilling avgitt 13.06.2024Innst. 442 S (2023-2024)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har handsama ein proposisjon om utbetaling av nye løningar for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2024. Stortinget samtykker i at: -Kongen på vegner av staten kan bringe tvistar i samband med hovudtariffoppgjeret i staten 2024 inn for Rikslønsnemnda i samsvar med tjenestetvistloven § 31 andre ledd. -medlemane av Akademikerne og Unio får utbetalt løn i samsvar med avgjerda til Rikslønsnemnda. -etter at det endelege resultatet av lønsoppgjeret i det statlege tariffområdet ligg føre, får medlemar av LO Stat og YS Stat utbetalt løn i samsvar med møteboka til Riksmeklaren datert 24. mai 2024, jf. vedlegg 1 og 2 i Prop. 108 S (2023–2024), gitt at LO Stat og/eller YS Stat har fått ja i avrøystinga hos sine medlemar. -dersom det blir nei i avrøystinga hos medlemar av LO Stat og/eller YS Stat, og tvisten blir avgjort i Rikslønsnemnda, får medlemane av LO Stat og/eller YS Stat utbetalt løn i samsvar med avgjerda til Rikslønsnemnda.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 13.06.2024

  Debattert i Stortinget 20.06.2024
  Votert i Stortinget 21.06.2024