Akershus fylkeskommune sender skriv datert 17. februar 1997 med uttalelse fra fylkestinget vedrørende rutiner for behandling av statsbudsjettet

Hvor er saken nå?

  1. 1 Referatsak

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.