Rendalen kommune sender skriv datert 14. februar 1997 med uttalelse fra kommunestyret vedrørende tidspunkt for fastsetting av rammer for kommuneøkonomien

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.