Hammerfest kommune sender skriv datert 19. februar 1997 med uttalelse fra formannskapet vedrørende uakseptable flypriser i Nord-Norge

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.