Voteringsoversikt for sak:

Statsbudsjettet 2014 (Tilfeldige utgifter og inntekter, Finansadministrasjon, Utbytte, garantier, 90-poster, Statens pensjonsfond utland)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (13.12.2013 Kl. 10:54:44)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (13.12.2013 Kl. 10:55:08)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (13.12.2013 Kl. 10:55:30)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 4. 4 Votering

  (13.12.2013 Kl. 10:55:38)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 5. 5 Votering

  (13.12.2013 Kl. 10:57:05)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (13.12.2013 Kl. 10:57:26)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 7. Status

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger