Voteringsoversikt for sak:

Lov om rituell omskjæring av gutter
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (16.06.2014 Kl. 22:50:03)
 2. 2 Votering

  (16.06.2014 Kl. 22:50:33)
  For

  Det ble votert over:

  Komiteens tilråding

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (16.06.2014 Kl. 22:50:59)
  For

  Det ble votert over:

  Lovens overskrift og loven i sin helhet.

  Votering fordelt på:

 4. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt en ny lov om rituell omskjæring av gutter.Formålet med loven er å sikre at rituell omskæring skjer på en forsvarlig måte. De regionale helseforetakene skal organisere spesialisthelsetjenesten slik at de som ønsker det, kan få utført rituell omskjæring av gutter.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet