Voteringsoversikt for sak:

Oppheving av lov om tilvirkning og omsetning av alkoholholdige drikkevarer på Svalbard og endringer i helsetilsynsloven, legemiddelloven og lov om medisinsk utstyr
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (16.06.2014 Kl. 22:51:35)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. 2 Votering

  (16.06.2014 Kl. 22:51:45)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har enstemmig vedtatt å oppheve totalforbudet mot å produsere alkoholholdig drikk på Svalbard.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet