Voteringsoversikt for sak:

Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kulturdepartementet
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (10.12.2014 Kl. 20:08:08)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt endringer i statsbudsjettet 2014 under Kulturdepartementet..

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger