Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om at Noreg skal arbeide for eit forbod mot atomvåpen
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (12.06.2015 Kl. 15:10:49)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (12.06.2015 Kl. 15:11:27)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. Status

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger