Voteringsoversikt for sak:

Endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (08.06.2015 Kl. 17:15:31)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (08.06.2015 Kl. 17:16:15)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt endringer i straffegjennomføringsloven om hjemmel for straffegjennomføring i annen stat som Norge har inngått avtale med. Bakgrunnen for lovendringen er kriminalomsorgens behov for mer kapasitet til gjennomføring av straff og varetekt, og avtalen som er inngått med Nederland om bruk at et fengsel der.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet