Voteringsoversikt for sak:

Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. (forsvarsloven)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (08.06.2016 Kl. 20:44:15)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (08.06.2016 Kl. 20:44:33)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. 3 Votering

  (08.06.2016 Kl. 20:44:44)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 4. Status

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet