Voteringsoversikt for sak:

Innst. 4 L Skatter, avgifter og toll 2017 - lovsaker
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (17.12.2016 Kl. 12:09:20)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (17.12.2016 Kl. 12:09:39)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. 3 Votering

  (17.12.2016 Kl. 12:09:47)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 4. 4 Votering

  (17.12.2016 Kl. 12:10:02)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 5. Status

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen