Innst. 4 L Skatter, avgifter og toll 2017 - lovsaker

Innst. 4 L (2016-2017), Prop. 1 LS (2016-2017), Lovvedtak 34-48 (2016-2017) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 12.12.2016 Innst. 4 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.12.2016

   Behandlet andre gang i Stortinget 20.12.2016