Voteringsoversikt for sak:

Endringer i aksjelovgivningen mv. (modernisering og forenkling)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (06.06.2017 Kl. 15:04:25)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. 2 Votering

  (06.06.2017 Kl. 15:04:31)
  For

  Det ble votert over:

  Lovens overskrift og loven i sin helhet.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et lovforslag fra regjeringen om endringer i aksjelovgivningen m.v. Stortinget har enstemmig gitt sin tilslutning til forslaget fra regjeringen.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet