Voteringsoversikt for sak:

Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kunnskapsdepartementet
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (19.12.2017 Kl. 18:21:40)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt endringer i statsbudsjettet for 2017 under Kunnskapsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet (kap. 925 Havforskningsinstituttet og kap. 927 NIFES), jf. Prop. 17 S (2017-2018) og Prop. 20 S (2017-2018). Stortinget har enstemmig gitt sin tilslutning til regjeringens forslag.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger