Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kunnskapsdepartementet og Endringar i statsbudsjettet 2017 under Nærings- og fiskeridepartementet, kap. 925 og 927

Til Stortinget
Oslo, i utdannings- og forskningskomiteen, den 7. desember 2017

Roy Steffensen

leder og ordfører