Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om endringer i rovviltpolitikken
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (05.04.2018 Kl. 18:48:02)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (05.04.2018 Kl. 18:48:25)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (05.04.2018 Kl. 18:48:46)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (05.04.2018 Kl. 18:49:26)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Ole André Myhrvold, Sandra Borch, Geir Pollestad, Siv Mossleth og Emilie Enger Mehl om endringer i rovviltpolitikken. Forslaget ble ikke vedtatt.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger