Voteringsoversikt for sak:

Finansiering og utbygging av E6 på strekningen Ranheim - Åsen i kommunene Trondheim, Malvik, Stjørdal og Levanger i Trøndelag
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (29.05.2018 Kl. 22:53:37)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (29.05.2018 Kl. 22:54:06)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om finansiering og utbygging av E6 nord for Trondheim, på strekningen Ranheim-Åsen. Prosjektet skal bygges ut i regi av Nye Veier AS. Prosjektet omfatter utbygging av 4,2 mil firefelts veg med fartsgrense 110 km/t. Stortinget har vedtatt at bompengeselskapet får tillatelse til å ta opp lån og kreve inn bompenger til delvis bompengefinansiering av utbyggingen, etter vilkårene i proposisjonen. Videre har Stortinget gitt Samferdselsdepartementet fullmakt til å inngå avtale med bompengeselskapet og fastsette nærmere regler for finansieringsordningen. Denne fullmakten kan Samferdselsdepartementet delegere til Vegdirektoratet og Nye Veier AS.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger