Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om å hindre en utvikling der arbeidstakere mister fundamentale rettigheter
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1a Alternativ votering

  (26.03.2019 Kl. 16:24:18)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 1b Alternativ votering

  (26.03.2019 Kl. 16:24:18)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. Status

  Vedtak i korthet

  Stortignet har behandlet et representantforslag fra Sosialistisk Vesntreparti om å hindre en utvikling der arbeidstakere mister fundamentale rettigheter Forslaget ble ikke vedtatt.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger