Representantforslag om å hindre en utvikling der arbeidstakere mister fundamentale rettigheter

Dokument 8:63 S (2018-2019), Innst. 184 S (2018-2019)