Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Voteringsoversikt for sak:

Endringer i avhendingslova (tryggere bolighandel)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1Votering

  Mot

  Det ble votert over:

  Fordeling

  48 For
  54 Mot

  Votering fordelt på:

 2. 2Votering

  Mot

  Det ble votert over:

  Fordeling

  9 For
  92 Mot

  Votering fordelt på:

 3. 3Votering

  Mot

  Fordeling

  11 For
  91 Mot

  Votering fordelt på:

 4. 4Votering

  For

  Fordeling

  64 For
  38 Mot

  Votering fordelt på:

 5. 5Votering

  For

  Fordeling

  61 For
  40 Mot

  Votering fordelt på:

 6. 6Votering

  Mot

  Det ble votert over:

  Fordeling

  48 For
  53 Mot

  Votering fordelt på:

Status

Vedtak i korthet

Stortinget har vedtatt endringer i avhendingslova, jf. Prop. 44 L (2018-2019) Endringer i avhendingslova (tryggere bolighandel) og Innst. 270 L (2018-2019). Endringene innebærer blant annet at selgeren ikke lenger gyldig skal kunne ta «som den er»-forbehold overfor forbrukerkjøpere. Det alminnelige mangelsbegrepet er presisert og kjøperens undersøkelsesplikt er tydeliggjort. Lovendringene medfører også en egenandel på 10 000 kroner ved mangelskrav samt en egen bestemmelse om innendørs arealavvik. Lovendringene innebærer også at departementet kan forskriftsregulere krav til tilstandsrapportene og de bygningssakkyndige som utarbeider dem.

Behandling og vedtak

Lovsaken er ferdigbehandlet