Voteringsoversikt for sak:

Grunnlovsforslag om endring i §§ 1, 3 til 9, 11 til 15, 17 til 32, 34 til 37, 39 til 41, 43 til 48, 62, 67 til 69, 74 til 82, 86 og 121 (om republikk)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (01.06.2022 Kl. 14:22:16)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 på vegne av SV, R og V.

  Votering fordelt på:

 2. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll-og konstitusjonskomiteen om Dokument 12:38 - grunnlovsforslag om innføring av republikk i Norge. Forslaget gjelder endringer i en rekke bestemmelser i Grunnloven, og et flertall i komiteen anbefalte i sin tilråding av forslaget ikke skulle bifalles. Ved voteringen stemte 35 representanter for forslaget, mens 131 representanter stemte mot. Forslaget oppnådde dermed ikke grunnlovsmessig flertall.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Referert for senere bekjentgjøring