Grunnlovsforslag om endring i §§ 1, 3 til 9, 11 til 15, 17 til 32, 34 til 37, 39 til 41, 43 til 48, 62, 67 til 69, 74 til 82, 86 og 121 (om republikk)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra (A), (SV), (H), (V), (FrP), (Sp) Innstilling avgitt 10.05.2022 Innst. 302 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll-og konstitusjonskomiteen om Dokument 12:38 - grunnlovsforslag om innføring av republikk i Norge. Forslaget gjelder endringer i en rekke bestemmelser i Grunnloven, og et flertall i komiteen anbefalte i sin tilråding av forslaget ikke skulle bifalles. Ved voteringen stemte 35 representanter for forslaget, mens 131 representanter stemte mot. Forslaget oppnådde dermed ikke grunnlovsmessig flertall.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Referert for senere bekjentgjøring

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.05.2022

   Debattert i Stortinget 01.06.2022
   Votert i Stortinget 01.06.2022