Voteringsoversikt for sak:

Endringer i lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn m.fl. og lov om pensjonsordning for sykepleiere (fjerning av plikten til å fratre ved særaldersgrense)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1a Alternativ votering

  (07.06.2021 Kl. 15:14:54)

  Votering fordelt på:

 2. 1b Alternativ votering

  (07.06.2021 Kl. 15:14:54)

  Votering fordelt på:

 3. 2 Votering

  (07.06.2021 Kl. 15:15:15)
  For

  Det ble votert over:

  Lovens overskrift og loven i sin helhet

  Votering fordelt på:

 4. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet endringer i lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn m.fl. og lov om pensjonsordning for sykepleiere (fjerning av plikten til å fratre ved særaldersgrense). Lovendringer gjør at plikten til å fratre stillingen ved aldersgrensen i tilfeller der aldersgrensen er lavere enn den alminnelige aldersgrensen er fjernet. Dette medfører at de med med særaldersgrense 60, 63 eller 65 år, kan fortsette i stillingen inntil den alminnelige aldersgrensen.Pensjonsrettighetene for personer med slik særaldersgrense endres ikke. Stortinget vedtok også å be regjeringen legge frem et forslag for å øke den alminnelige aldersgrensen i staten til 72 år, slik den er i arbeidsmiljøloven. Stortinget ber regjeringen vurdere ytterligere økning av aldersgrensene i arbeidslivet til 75 år.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg