Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn m.fl. og lov om pensjonsordning for sykepleiere (fjerning av plikten til å fratre ved særaldersgrense)

Til Stortinget
Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 20. mai 2021

Rigmor Aasrud

Lise Christoffersen

fung. leder

ordfører