Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden
Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Innstilling:

 • Komiteens tilråding rammeområde 16, romertall I.

  På statsbudsjettet for 2023 bevilges under:

  Kap.

  Post

  Formål

  Kroner

  Kroner

  Utgifter

  200

  Kunnskapsdepartementet

  1

  Driftsutgifter

  382 130 000

  21

  Spesielle driftsutgifter

  11 935 000

  45

  Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

  3 233 000

  201

  Analyse og kunnskapsgrunnlag

  21

  Spesielle driftsutgifter

  280 159 000

  220

  Utdanningsdirektoratet

  1

  Driftsutgifter

  386 324 000

  21

  Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

  206 103 000

  70

  Tilskudd til læremidler mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

  76 819 000

  221

  Foreldreutvalgene for grunnopplæringen og barnehagene

  1

  Driftsutgifter

  16 141 000

  222

  Statlige skoler og fjernundervisningstjenester

  1

  Driftsutgifter

  127 597 000

  45

  Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

  1 756 000

  223

  Diamanten skole

  1

  Driftsutgifter

  27 121 000

  45

  Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

  352 000

  224

  Tilskudd til freds- og menneskerettighetssentre

  70

  Freds- og menneskerettighetssentre

  113 658 000

  71

  Det europeiske Wergelandsenteret

  12 004 000

  225

  Tiltak i grunnopplæringen

  1

  Driftsutgifter

  22 692 000

  21

  Spesielle driftsutgifter

  117 768 000

  60

  Tilskudd til landslinjer

  250 311 000

  63

  Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, kan overføres

  115 074 000

  64

  Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge

  124 967 000

  65

  Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg, kan overføres

  331 258 000

  66

  Tilskudd til skoleturer i forbindelse med handlingsplan mot antisemittisme

  15 886 000

  67

  Tilskudd til opplæring i kvensk eller finsk

  9 577 000

  68

  Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen

  318 886 000

  69

  Tiltak for fullføring og kvalifisering i videregående opplæring

  969 456 000

  74

  Prosjekttilskudd

  7 110 000

  75

  Grunntilskudd

  101 736 000

  226

  Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

  21

  Spesielle driftsutgifter, kan overføres

  1 075 393 000

  22

  Videreutdanning for lærere og skoleledere

  1 570 634 000

  45

  Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

  22 000 000

  61

  Tilskuddsordning til veiledning for nyutdannede nytilsatte lærere

  63 552 000

  71

  Tilskudd til vitensentre

  94 351 000

  227

  Tilskudd til særskilte skoler

  63

  Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner

  41 808 000

  78

  Tilskudd

  180 469 000

  228

  Tilskudd til private skoler mv.

  70

  Private grunnskoler, overslagsbevilgning

  3 515 056 000

  71

  Private videregående skoler, overslagsbevilgning

  1 925 246 000

  72

  Diverse skoler som gir yrkesrettet opplæring, overslagsbevilgning

  143 980 000

  73

  Private grunnskoler i utlandet, overslagsbevilgning

  122 571 000

  74

  Private videregående skoler i utlandet, overslagsbevilgning

  17 638 000

  75

  Private skoler for funksjonshemmede elever, overslagsbevilgning

  434 808 000

  76

  Andre private skoler, overslagsbevilgning

  62 182 000

  77

  Den tysk-norske skolen i Oslo, overslagsbevilgning

  32 353 000

  78

  Kompletterende undervisning

  24 869 000

  79

  Toppidrett

  77 715 000

  81

  Elevutveksling til utlandet

  2 199 000

  82

  Kapital- og husleietilskudd til private skoler

  72 619 000

  84

  Redusert foreldrebetaling i skolefritidsordningen ved private skoler

  58 200 000

  229

  22. juli-senteret

  1

  Driftsutgifter

  22 067 000

  45

  Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 1

  30 600 000

  230

  Statlig spesialpedagogisk tjeneste

  1

  Driftsutgifter

  587 286 000

  21

  Spesielle driftsutgifter

  25 659 000

  45

  Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

  10 108 000

  231

  Barnehager

  21

  Spesielle driftsutgifter, kan overføres

  788 994 000

  63

  Tilskudd til tiltak for å styrke språkutviklingen blant minoritetsspråklige barn i barnehage

  204 278 000

  66

  Tilskudd til økt barnehagedeltakelse for minoritetsspråklige barn

  22 008 000

  70

  Tilskudd til svømming i barnehagene

  74 283 000

  240

  Fagskoler

  60

  Driftstilskudd til fagskoler

  1 197 585 000

  61

  Utviklingsmidler til fagskoler, kan overføres

  52 038 000

  241

  Felles tiltak for fagskoler

  21

  Spesielle driftsutgifter, kan overføres

  23 354 000

  242

  Norges grønne fagskole – Vea

  1

  Driftsutgifter

  31 392 000

  45

  Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

  1 365 000

  253

  Folkehøgskoler

  70

  Tilskudd til folkehøgskoler

  1 059 818 000

  71

  Tilskudd til Folkehøgskolerådet

  5 692 000

  72

  Tilskudd til Nordiska folkhögskolan

  747 000

  254

  Studieforbund mv.

  70

  Tilskudd til studieforbund

  72 719 000

  73

  Tilskudd til voksenopplæringsorganisasjoner

  3 517 000

  256

  Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

  1

  Driftsutgifter

  433 017 000

  21

  Spesielle driftsutgifter

  8 926 000

  257

  Kompetanseprogrammet

  21

  Spesielle driftsutgifter

  7 442 000

  70

  Tilskudd, kan overføres

  201 253 000

  258

  Tiltak for livslang læring

  21

  Spesielle driftsutgifter, kan overføres

  129 317 000

  260

  Universiteter og høyskoler

  50

  Statlige universiteter og høyskoler

  40 600 307 000

  70

  Private høyskoler

  2 201 455 000

  270

  Studentvelferd

  74

  Tilskudd til velferdsarbeid mv.

  81 846 000

  75

  Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres

  871 368 000

  271

  Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

  1

  Driftsutgifter

  115 236 000

  21

  Spesielle driftsutgifter

  4 106 000

  272

  Tiltak for internasjonalisering og høyere utdanning

  51

  Tiltak for internasjonalisering, kan overføres, kan nyttes under post 71

  96 547 000

  52

  Tiltak for høyere utdanning, kan overføres, kan nyttes under post 72

  263 228 000

  71

  Tilskudd til tiltak for internasjonalisering, kan overføres, kan nyttes under post 51

  125 868 000

  72

  Tilskudd til tiltak for høyere utdanning, kan overføres, kan nyttes under post 52

  120 132 000

  273

  Kunnskapssektorens tjenesteleverandør – Sikt

  50

  Virksomhetskostnader

  182 910 000

  274

  Universitetssenteret på Svalbard

  70

  Tilskudd til Universitetssenteret på Svalbard

  158 265 000

  275

  Tiltak for høyere utdanning og forskning

  21

  Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

  186 077 000

  70

  Tilskudd, kan nyttes under post 21

  77 524 000

  284

  De nasjonale forskningsetiske komiteene

  1

  Driftsutgifter

  20 119 000

  285

  Norges forskningsråd

  52

  Langsiktig, grunnleggende forskning

  1 757 574 000

  53

  Sektorovergripende og strategiske satsinger

  1 939 694 000

  54

  Forskningsinfrastruktur av nasjonal, strategisk interesse

  787 609 000

  55

  Virksomhetskostnader

  744 217 000

  286

  Regionale forskningsfond

  60

  Regionale forskningsfond, tilskudd til forskning

  122 087 000

  287

  Grunnbevilgning til samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter

  57

  Grunnbevilgninger til samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter

  234 990 000

  288

  Internasjonale samarbeidstiltak

  21

  Spesielle driftsutgifter

  48 317 000

  72

  Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner

  312 386 000

  73

  EUs rammeprogram for forskning og innovasjon

  3 657 681 000

  74

  EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett

  972 334 000

  75

  UNESCO-kontingent

  21 057 000

  76

  UNESCO-formål

  4 481 000

  289

  Vitenskapelige priser

  51

  Holbergprisen

  17 474 000

  71

  Abelprisen

  16 968 000

  72

  Kavliprisen

  11 605 000

  920

  Norges forskningsråd

  50

  Tilskudd til næringsrettet forskning

  1 563 755 000

  51

  Tilskudd til marin og maritim forskning

  590 900 000

  923

  Havforskningsinstituttet

  1

  Driftsutgifter

  587 000 000

  21

  Spesielle driftsutgifter, kan overføres

  429 455 000

  22

  Fiskeriforskning og -overvåking, kan overføres

  217 700 000

  45

  Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

  30 600 000

  926

  Havforskningsinstituttet, forskningsfartøy

  1

  Driftsutgifter

  194 450 000

  21

  Spesielle driftsutgifter, kan overføres

  191 200 000

  928

  Annen marin forskning og utvikling

  21

  Spesielle driftsutgifter, kan overføres

  35 900 000

  50

  Tilskudd til Veterinærinstituttet

  72 600 000

  72

  Tilskudd til Nofima AS

  99 600 000

  1137

  Forskning og innovasjon

  50

  Forskningsaktivitet, Norges forskningsråd

  195 906 000

  51

  Grunnbevilgninger m.m., Norges forskningsråd

  198 840 000

  54

  Næringsrettet matforskning m.m.

  190 000 000

  70

  Innovasjonsaktivitet m.m., kan overføres

  2 759 000

  2410

  Statens lånekasse for utdanning

  1

  Driftsutgifter

  418 306 000

  45

  Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 1

  15 610 000

  50

  Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning

  8 700 408 000

  70

  Utdanningsstipend, overslagsbevilgning

  3 857 257 000

  71

  Andre stipend, overslagsbevilgning

  555 604 000

  72

  Rentestøtte, overslagsbevilgning

  2 727 801 000

  73

  Avskrivninger, overslagsbevilgning

  918 015 000

  74

  Tap på utlån

  415 500 000

  Totale utgifter

  96 523 789 000

  Inntekter

  3220

  Utdanningsdirektoratet

  1

  Inntekter ved oppdrag

  2 478 000

  3222

  Statlige skoler og fjernundervisningstjenester

  2

  Salgsinntekter mv.

  20 986 000

  3223

  Diamanten skole

  2

  Salgsinntekter mv.

  685 000

  3225

  Tiltak i grunnopplæringen

  4

  Refusjon av ODA-godkjente utgifter

  76 128 000

  3230

  Statlig spesialpedagogisk tjeneste

  1

  Inntekter ved oppdrag

  25 750 000

  2

  Salgsinntekter mv.

  7 514 000

  3242

  Norges grønne fagskole – Vea

  2

  Salgsinntekter mv.

  6 261 000

  61

  Refusjon fra fylkeskommuner

  379 000

  3256

  Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

  1

  Inntekter ved oppdrag

  1 649 000

  2

  Inntekter fra refusjoner mv.

  28 108 000

  3271

  Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

  1

  Inntekter ved oppdrag

  4 120 000

  2

  Salgsinntekter mv.

  665 000

  3275

  Tiltak for høyere utdanning og forskning

  1

  Inntekter ved oppdrag

  10 000

  3288

  Internasjonale samarbeidstiltak

  4

  Refusjon av ODA-godkjente utgifter

  16 414 000

  3923

  Havforskningsinstituttet

  1

  Oppdragsinntekter

  436 140 000

  3926

  Havforskningsinstituttet, forskningsfartøy

  1

  Oppdragsinntekter

  191 010 000

  5310

  Statens lånekasse for utdanning

  4

  Refusjon av ODA-godkjente utgifter

  5 000 000

  29

  Termingebyrer

  1 938 000

  89

  Purregebyrer

  78 555 000

  5617

  Renter fra Statens lånekasse for utdanning

  80

  Renter

  9 714 332 000

  Totale inntekter

  10 618 122 000

 • Komiteens tilråding rammeområde 16, romertall II.

  Merinntektsfullmakter

  Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2023 kan:

  • 1.

   overskride bevilgningen under

   mot tilsvarende merinntekter under

   kap. 200 post 1

   kap. 3200 post 2

   kap. 220 post 1

   kap. 3220 post 2

   kap. 222 post 1

   kap. 3222 post 2

   kap. 223 post 1

   kap. 3223 post 2

   kap. 230 post 1

   kap. 3230 post 2

   kap. 242 post 1

   kap. 3242 postene 2 og 61

   kap. 256 post 1

   kap. 3256 post 2

   kap. 271 post 1

   kap. 3271 post 2

  Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633 post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

  Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

  • 2. overskride bevilgningene til oppdragsvirksomhet på 21-postene mot tilsvarende merinntekter.

  • 3. avhende fast eiendom, jf. Instruks om avhending av statlig eiendom mv., og bruke inntekter fra salg av eiendommer ved de selvforvaltende universitetene til kjøp, vedlikehold og bygging av andre lokaler til undervisnings- og forskningsformål ved den samme virksomheten.

  • 4. gi Norges forskningsråd fullmakt til å kjøpe og avhende eiendommer. Salgsinntektene blir ført til eiendomsfondet til Norges forskningsråd.

 • Komiteens tilråding rammeområde 16, romertall III.

  Tilsagnsfullmakter

  Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2023 kan:

  • 1. gi tilsagn om tilskudd ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

   Kap.

   Post

   Betegnelse

   Samlet ramme

   220

   Utdanningsdirektoratet

   70

   Tilskudd til læremidler mv.

   67 mill. kroner

   226

   Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

   21

   Spesielle driftsutgifter

   10 mill. kroner

   22

   Videreutdanning for lærere og skoleledere

   280 mill. kroner

   270

   Studentvelferd

   75

   Tilskudd til bygging av studentboliger

   1 693 mill. kroner

  • 2. gi tilsagn om å utbetale 20 pst. av tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen over kap. 225 Tiltak i grunnopplæringen, post 68 Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen påfølgende budsjettår, når endelig regnskap foreligger.

  • 3. gi tilsagn om å utbetale utdanningsstøtte for første halvår 2024 (andre halvdelen av undervisningsåret 2023–24) etter de satsene som blir fastsatt for andre halvår 2023 (første halvdelen av undervisningsåret 2023–24), jf. kap. 2410 Statens lånekasse for utdanning, postene 70 Utdanningsstipend, 71 Andre stipend, 72 Rentestøtte og 90 Økt lån og rentegjeld samt kap. 5617 Renter fra Statens lånekasse for utdanning, post 80 Renter.

  • 4. gi tilsagn om å omgjøre lån til stipend første halvår 2024 (andre halvdelen av undervisningsåret 2023–24) etter de satsene som blir fastsatt for andre halvår 2023 (første halvdelen av undervisningsåret 2023–24), jf. kap. 2410 Statens lånekasse for utdanning, post 50 Avsetning til utdanningsstipend.

 • Komiteens tilråding rammeområde 16, romertall IV.

  Gebyr for privatisteksamen

  Stortinget samtykker i at privatister som melder seg opp til eksamen, og kandidater som melder seg opp til fag-/svenneprøver etter opplæringslova § 3-5, skal betale et gebyr per prøve. Gebyret skal betales til fylkeskommunen. Privatister som melder seg opp til eksamen, skal betale 1 251 kroner dersom privatisten ikke har prøvd seg i faget tidligere som privatist eller elev, og 2 503 kroner ved forbedringsprøver. Kandidater som melder seg opp til fag-/svenneprøver etter opplæringslova § 3-5, skal betale 1 066 kroner per prøve dersom kandidaten ikke har gått opp tidligere, og 2 138 kroner ved senere forsøk.

 • Komiteens tilråding rammeområde 16, romertall V.

  Fullmakt for universitet og høyskoler til å delta i selskap

  Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2023 kan gi universitet og høyskoler fullmakt til å:

  • 1. opprette nye selskap og delta i selskap som er av faglig interesse for virksomheten.

  • 2. bruke overskudd av oppdragsvirksomhet til kapitalinnskudd ved opprettelse av nye selskap eller ved deltagelse i selskap som er av faglig interesse for virksomheten.

  • 3. bruke utbytte fra selskap som virksomheten har kjøpt aksjer i eller etter fullmakt forvalter, til drift av virksomheten eller til kapitalinnskudd.

  • 4. bruke inntekt fra salg av aksjer i selskap som virksomheten har ervervet med overskudd fra oppdragsvirksomhet eller etter fullmakt forvalter, til drift av virksomheten eller til kapitalinnskudd.

 • Komiteens tilråding rammeområde 16, romertall VI.

  Foreldrebetaling i barnehage

  Stortinget samtykker i at:

  • 1. maksimalgrensen for foreldrebetaling for et heldags ordinært barnehagetilbud blir fastsatt til 3 000 kroner per måned og 33 000 kroner per år fra 1. januar 2023. For kommunene i Finnmark og noen kommuner i Nord-Troms (Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Karlsøy, Lyngen og Storfjord) blir maksimalgrensen for foreldrebetaling for et heldags ordinært barnehagetilbud fastsatt til 0 kroner fra 1. august 2023. Dette jf. forskrift 16. desember 2005 nr. 1478 om foreldrebetaling i barnehager § 1.

  • 2. inntektsgrensen for fritak i foreldrebetalingen i barnehage for 20 timer settes til 615 590 kroner per år fra 1. august 2023, jf. forskrift 16. desember 2005 nr. 1478 om foreldrebetaling i barnehager § 3.

 • Komiteens tilråding rammeområde 16, romertall VII.

  Fullmakt til postering mot mellomværende med statskassen

  Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2023 kan gi Statens lånekasse for utdanning fullmakt til å inntektsføre utestående midler mot Konverteringsfondet i samme periode som konvertering av lån til stipend blir gjort, og mot Lånekassens mellomværende med statskassen. Mellomværendet utlignes i påfølgende periode når oppgjøret blir overført fra Konverteringsfondet.

 • Komiteens tilråding rammeområde 16, romertall VIII.

  Fullmakt til Forskingsrådet

  Stortinget samtykker i at Forskningsrådet i 2023 kan nytte bevilgninger som er overført til Forskningsrådet til forskningsformål i 2023 eller tidligere budsjettår, til å dekke forpliktelsene til forskningsprosjekt med andre formål innenfor Forskningsrådets portefølje innenfor en samlet ramme på 3 500 mill. kroner.

 • Komiteens tilråding rammeområde 16, romertall IX.

  Merinntektsfullmakter

  Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2023 kan:

  • 1.

   overskride bevilgningen under

   mot tilsvarende merinntekter under

   kap. 923 post 21

   kap. 3923 post 1

   kap. 926 post 21

   kap. 3926 post 1

  Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633, post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

  Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

  • 2. overskride bevilgningen under kap. 923, post 22, slik at summen av overskridelser under kap. 917, post 22, kap. 919, post 76 og kap. 923, post 22 tilsvarer merinntekter under kap. 5574, post 74.

 • Komiteens tilråding rammeområde 16, romertall X.

  Merinntektsfullmakter

  Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2023 kan:

  overskride bevilgningen under

  mot tilsvarende merinntekter under

  kap. 1137 post 54

  kap. 5576 post 70

  Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633, post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

  Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

Gå til voteringsoversikten
: