Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Riksrevisjonens årlige revisjon og kontroll - budsjettåret 2017

Dokument 1 (2018-2019), Innst. 125 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra RiksrevisjonenSaken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteenInnstilling avgitt 15.01.2019Innst. 125 S (2018-2019)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Riksrevisjonen sender hvert år en rapport til Stortinget om sin kontroll og revisjon av departementene og deres underliggende virksomheter. I rapporten for budsjettåret 2017 viser Riksrevisjonen til at regnskapene i hovedsak er korrekt avlagt i tråd med de valgte regnskapsprinsippene. Riksrevisjonen har kun avdekket vesentlige feil i 5 av 217 regnskaper i 2017. Riksrevisjonen har imidlertid også avdekket en rekke svakheter, herunder svakheter ved informasjonssikkerheten. Stortinget har behandlet rapporten og diskutert Riksrevisjonens funn og anbefalinger.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 15.01.2019

  Behandlet i Stortinget: 05.02.2019