Riksrevisjonens årlige revisjon og kontroll - budsjettåret 2017

Dokument 1 (2018-2019), Innst. 125 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 15.01.2019 Innst. 125 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Riksrevisjonen sender hvert år en rapport til Stortinget om sin kontroll og revisjon av departementene og deres underliggende virksomheter. I rapporten for budsjettåret 2017 viser Riksrevisjonen til at regnskapene i hovedsak er korrekt avlagt i tråd med de valgte regnskapsprinsippene. Riksrevisjonen har kun avdekket vesentlige feil i 5 av 217 regnskaper i 2017. Riksrevisjonen har imidlertid også avdekket en rekke svakheter, herunder svakheter ved informasjonssikkerheten. Stortinget har behandlet rapporten og diskutert Riksrevisjonens funn og anbefalinger.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.01.2019

   Behandlet i Stortinget: 05.02.2019